Welcome to the ItchyForum.

Search:

Type: Posts; User: vfphaitrieua

Search: Search took 0.01 seconds.

  1. Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại....

    Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại. Đừng đợi đến khi được xót thương mới yêu thương lại. Đừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tin nhắn. Đưng đợi có 1 công việc thật hợp ý...
  2. “chú ý một ai đó có phải là thích người đó...

    “chú ý một ai đó có phải l* th*ch người đó không? giá đồng hồ Nếu vậy anh cứ chú ý đến Hae Won đi, còn tôi, tôi sẽ chú ý đến anh”. đồng hồ nữ TPHCM - Chúc các bạn một ng*y l*m...
Results 1 to 2 of 2
Back to top