Welcome to the ItchyForum.
Results 1 to 3 of 3
 1. #1

  Question สมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ที่ไหน?  debt-sam-itchyforum.jpg

  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี ้ได้ 4 ช่องทางคือ

  1. ทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

  2. ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  3. ติดต่อที่ สาขาของ บสส. 4 สาขา
  – สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  – สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  – สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  – สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  4. ทาง Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)

  ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้

  - ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต ์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266

  - ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่)

  - ขั้นตอนที่ 3 : รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน (โดยปกติจะติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้โทร. มาสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02-610-2266)

  - ขั้นตอนที่ 4 : จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณา

  - ขั้นตอนที่ 5 : พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้

  - ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร ่วมโค รงการ

  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
  4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
  5. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
  6. เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
  7. บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
  8. ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
  9. หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
  10. ใบแจ้งหนี้/เอกสารแสดงความเป็นหนี้
  11. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

  สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสารได้ที่ debtclinicbysam.com

  ตรวจสอบเครดิตบูโรได้อย่างไร

  สามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) หรือที่ธนาคารพาณิชย์ และที่สำนักงาน บสส. ค่าธรรมเนียมครั้งละไม่เกิน 150 บาท อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ ทำความรู้จัก เครดิตบูโร คืออะไร เช็กได้ที่ไหน

  ประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับจากโครงการคลินิกแก้ หนี้

  - ไม่ถูกทวงถามหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
  - ลดภาระการผ่อนชำระต่อเดือน เพราะชำระเฉพาะเงินต้นค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราผ่อนปรนไม่เกิน 7% ตามช่วงรายได้ ระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี
  - เป็นการรวมหนี้ และผ่อนชำระในที่เดียว
  - รู้จักวางแผนทางการเงินที่ดี

  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่างวดให้ต รงตาม สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ และไม่สามารถก่อหนี้ใหม่ได้ภายใน 5 ปี ซึ่งหากผิดสัญญาจะมีผลให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี ้สิ้น สุดลง และต้องออกจากโครงการ หากใครสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เว็บ ไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266

 2. #2
  Itchy Netizen
  Join Date
  May 2020
  Location
  Mozambique
  โพส
  1

  Amazing Photo

  Hi! itchyforum.com combination of cialis and levitrabijwerkingen cialis once a day <a href="https://cialisnw.com/">how do i buy cialis</a> cialis super force mastercardcialis komentarze <a href="https://cialisnw.com/">buy cialis overseas</a>

 3. #3
  Itchy Netizen
  Join Date
  Dec 2022
  Location
  United States
  โพส
  3

  zithromax for tonsillitis dosage

  Minor adverse reactions were reported relatively frequently about 20 but the relationship of many of the reports to amiloride HCl is uncertain and the overall frequency was similar in hydrochlorothiazide treated groups <a href=https://zithromax.one>can you buy zithromax in stores</a>

 

 

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Back to top